28 KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA

Tähän ja alaluokkiin kristillisten kirkkojen, kirkkokuntien ja yhteisöjen yleisteokset, organisaatio, hallinto ja sosiologia, seurakunnat, virat, papisto ja muu henkilöstö
Tähän ja alaluokkiin myös kristilliset herätysliikkeet, veljeskunnat ja luostarilaitokset sekä pyhimykset, uskonvainot ja marttyyrit
Tähän ja alaluokkiin myös kirkkojen suhde valtioon ja yhteiskuntaan
Jos teos sopii sekä kristillisen kirkkokunnan tai yhteisön että aiheen mukaiseen luokkaan, annetaan etusija aiheen mukaisille luokille 22-26+
Ekumenia eli kirkkojen yhteistyö 28.01
Yleinen kirkkohistoria, kristinuskon yleinen historia sekä eri maiden useampaa kirkkokuntaa koskeva kirkkohistoria 28.09
Suomen yleinen kirkkohistoria, Suomen ev.-lut. kirkon sekä Suomen keskiajan katolisen kirkon historia 28.7109
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 20-26.5 ja 28.1-29.9 yhteydessä
Yleisen kirkkohistorian filosofia, teoria ja tutkimusmenetelmät 28.01