20 YLEINEN USKONTOTIEDE

Yleinen ja vertaileva uskontotiede
Uskontotieteen yleisteokset
Uskonnot yleensä. Mytologia yleensä
Uskontopsykologia. Uskontososiologia
Uskontoantropologia. Uskontofenomenologia
Vertaileva myyttitutkimus uskontotieteen kannalta
Uskontojen väliset suhteet. Synkretismi
Uskonnolliset ja uskonnottomat yhteisöt uskontotieteen kannalta
Jumaluudet. Paholaiset. Demonit
Animismi. Fetisismi. Totemismi. Samanismi
Uskonnolliset kultit, menot, seremoniat, riitit ja tabut
Pyhät ajat. Pyhät paikat. Pyhät henkilöt. Pyhät kirjat
Uskonnolliset symbolit
Tiettyä uskontoa koskevat teokset luokitetaan ko. uskonnon luokkaan
Yleinen uskontojen historia 20.09
Muotoluokkaa 01 ei käytetä luokkien 20-26.5 ja 28.1-29.9 yhteydessä