10 YLEISTEOKSET

Tähän teokset, jotka koskevat sekä filosofiaa, psykologiaa että rajatietoa
Muotoluokkia 01 ja 04 ei käytetä luokan 10 yhteydessä

Viittaukset muihin luokkiin