07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ

Tähän viestinnän, joukkoviestinnän ja mediatieteen yleisteokset
Journalismi yleensä
Tähän ja alaluokkiin joukkoviestinnän sosiologia, joukkotiedotuksen asema yhteiskunnassa sekä joukkoviestinnän riippumattomuus ja sensuuri
Tähän ja alaluokkiin myös media- ja viestintäkasvatus
Tähän ja alaluokkiin myös uutisvälitys ja uutistoimistot
Tähän Julkisen sanan neuvosto
Jos teos koskee sekä joukkoviestintää että tietoliikennettä tai tietoliikennetekniikkaa, annetaan etusija luokalle 07+
Erikoisalojen viestintä luokitetaan alan mukaan