06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA

Tähän ja alaluokkiin kulttuuripolitiikan, kulttuuritoiminnan ja kulttuurikasvatuksen yleisteokset
Tähän ja alaluokkiin valtiollinen, kunnallinen ja yksityinen kulttuuripolitiikka ja kulttuuritoiminta
Tähän ja alaluokkiin myös valtiolliset, kunnalliset ja yksityiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset sekä niiden tarjoamat kulttuuripalvelut
Kulttuurikeskusten ja akatemioiden toiminta
Kulttuuriperintö kulttuuripolitiikan kannalta
Erikoisalojen kulttuuripolitiikka ja -toiminta luokitetaan alan mukaan
Muotoluokkaa 06 ei käytetä luokan 06 yhteydessä