Luokkahaku 04+

04 YLEISET KOKOOMATEOKSET

04 YLEISET KOKOOMATEOKSET

Tähän yleiset tai sekasisältöiset kokoomateokset ja juhlakirjat sekä yleiset ja sekasisältöiset essee-, artikkeli-, luento-, esitelmä- ja puhekokoelmat
Tähän myös sekasisältöiset kokoomateokset, joissa on sekä kauno- että tietokirjallisia tekstejä
Jos teos kuitenkin painottuu johonkin tiettyyn alaan, annetaan etusija ko. alan luokalle
Erikoisalojen kokoomateokset luokitetaan alan mukaan
Muotoluokkaa 04 ei käytetä luokan 04 yhteydessä

Viittaukset muihin luokkiin