03 TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET

Tiedonhakua ja sen menetelmiä koskevat yleisteokset
Materiaalityypistä riippumatta yleiset tietokirjat, hakuteokset, tietosanakirjat, ensyklopediat, tiedostot ja tietokannat sekä useita eri aloja koskevat johdatukset tieteisiin
Jos teos kuitenkin painottuu johonkin tiettyyn alaan, annetaan etusija ko. alan luokalle
Erikoisalojen tietoteokset luokitetaan alan mukaan
Muotoluokkia 03 ja 038 ei käytetä luokan 03 yhteydessä