02 KIRJASTOTOIMI. KIRJASTOTIEDE. INFORMATIIKKA

Tähän kirjastoja, kirjastotointa ja eri maiden kirjastolaitosta koskevat yleisteokset
Kirjaston asema ja tehtävä
Tähän ja alaluokkiin yleiset, yksityiset, tieteelliset ja erikoiskirjastot sekä informaatiopalvelulaitokset
Tähän ja alaluokkiin myös kirjastotiede ja informatiikka sekä kirjastoalan koulutus
Tähän ja alaluokkiin myös kirjastososiologia ja kirjaston käytön tutkimus
Jos teos koskee sekä kirja- että kirjastoalaa, annetaan etusija luokalle 00