01 BIBLIOGRAFIA

Tähän bibliografisten julkaisujen laatiminen julkaisun ja sen kohteiden materiaalityypistä riippumatta
Tähän bibliografioiden, kirjallisuusluetteloiden, valikoimaluetteloiden, indeksi-, referaatti- ja abstraktijulkaisujen sekä kirjallisuuskatsausten ja tiivistelmien laatiminen
Tähän myös bibliografisten tiedostojen ja tietokantojen laatiminen
Tähän myös kausijulkaisu-, äänite- ja kuvatallenneluetteloiden laatiminen
Tähän ja alaluokkiin myös bibliografiat tutkimuksen kohteena