Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä

Verkko-YKL on yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston - myös musiikin osalta.

 

 

Uusimmat muutokset

29.4.2016

Siirrettiin ympäristöopin opetusoppi luokasta 38.293 luokkaan 38.29, koska oppiaineen sisältö on muuttunut

29.4.2016

Korjattu hakemistossa ja taulukoissa: Fär-saaret --> Färsaaret

29.4.2016

Korjattu hakemistoviite: Sammaleet 57.3 muotoon Sammalet 57.3

29.4.2016

Lisätty hakemistoon: Muoviteollisuus 63.7

29.4.2016

Lisätty luokan 59.5 tekstiin: Tähän ja alaluokkiin myös autoimmuunisairaudet